< Tillbaka <
Info om rote

Årby

Torp

Torpnummer

SR-00-1113

Rote

Årby

Rotegård 1

Åhrby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Harby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Stensäter

Mantal 3

1/8

Socken

Kjula

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1124, år 1688 — 1123, fr o m år 1710 — 1113.

Rotens sammansättning år 1686:
Harby — Olof Jonsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Åhrby — Anders Andersson, 1 Mantal.
Af Stensäter til hielp, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: G. Oxenstierna.

Rotens sammansättning år 1688:
Åhrby, 1 Mantal. Huvudrote.
Harby, 1 Mantal.
Stensäter, 1/8 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Åhrby — Per och Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Axell Oxenstierna.
Harby — Erich och Pehr, 1 Mantal. Possessor: Jacob Bures arvingar.
Stensäter — Olof, 1/8 Mantal.

Soldater vid detta torp

Anders LARSSON
"Till band 6 mark".
>
Carl Petter ÅLUND
Inflyttad fr Dunker 1852. Corporal 18/6 1859. Svärdsmedalj. Distinktionskorpral. Utflyttad till Dunker, Lilla Malma 1888.
>
Carl ÅHL
Inflyttad fr Lista 1790. 1793 ställes till förbättring. GM-97. Oduglig, får avsked.
>
Daniel ORRE
Rymt.
>
Eric Gustaf ÅHL
Inflyttad fr Kjulatorp 1836. 1739 kommenderad till Långholmen.
>
Eric ÅHL
Inflyttad fr Västertorp 1798. Son till Olof Pehrsson och Cherstin i Källtorp, Kjula. Utflyttad t Årby ägor.
>
Eric ÅRBERG
Död i Finland.
>
Erik ORE
Utgick med recruterna till Riga 1708. Var antagen vid Corporalsroten 1101.
>
Erik ÅHL
1817 kommenderad till Södertälje. GM-35. Blesserad enligt skriftligt intyg. Tjänt särdeles berömligt. Undfår avsked med anmälan till underhåll. Medalj för tapperhet i fält. Son till Pehr Jonsson och Brita Ers [...]
>
Joen ORRE
Tidigare trossdräng Feltström. Svarta halsdukar, skjortor, gehängsölja och luntbetäckare förkommit i Norge. Död under Capitain Ahlsbecks commando.
>
Joen ÅRRE
Casserad för dess sjuklighet och fått Kgl. Majts avskedspass 3/12 1717. Fått gehäng 1716.
>
Jonas / Jöns ÅHRBERG
Död i Pommern.
>
Karl August ÅLUND
Troligen son till Carl Petter Ålund SR-00-1113-1851.
>
Nils ÅRRE
Död på Flottan. Ersatt av Joen Jöransson.
>
Olof ORRE
GM-40. En utsliten karl, varit med i Polen och i rysk fångenskap. Är som oftast sjuklig av 2:ne blessurer som han under kriget fått. Begär avsked med underhåll som beviljas. Har även gjort tjänst på denna rote m [...]
>
Oluf ÅRRE
Fått krut- och smörjhorn 1718. Denne uppviste karlen för svag, sättes till tråssdräng och i dess ställe hit satt den nyskrivne tråssdrängen från 10:e Tältlaget Joen Feltström.
>