< Tillbaka <
Info om rote

Hjeltsta

Torp

Torpnummer

SR-00-1112

Rote

Hjeltsta

Rotegård 1

Jältsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Jältsta

Mantal 2

1

Socken

Kjula

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1127, fr o m år 1710 — 1112.

Rotens sammansättning år 1686:
Heby — Olof, 1 Mantal. Huvudrote.
Jälsta — Niels, 1 Mantal.
Sohlbacka, Stenqvista — Sven, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Jöran Ulfsparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Jältsta — Anders o Pehr, 1 Mantal. Huvudrote.
Jältsta — Lars Anderssons änka, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.
Vid undersökningen i Compagniet år 1728 finnes denna rote hava till hjälp Viby, Joen Ersson.

Soldater vid detta torp

Anders HJELM
Inflyttad fr Mellantorp, Kjula 1829. Döpt 10/7 1808. GM-48. Begär och får avsked såsom sjuklig. Tjänt väl. Utflyttad t Asphult, Kjula 1848.
>
Anders HJELTE
1789 till Sveaborg. Hans änka omgift med soldat Jonas Hult på 1164 Husby, Jäder sn. (1164:6).
>
Anders SPRINGFELDT
1741 kommenderad å Galéer-Esquadern.
>
Anders SPRINGFELDT
Efter rotarnas överenskommelse transport till nr 1110 för att bereda plats för hemkomne förre soldaten.
>
August Vilhelm HJELM
Sjuk. Byggmästare (Hjelms pump). GM-04. Avsked utan underhåll.
>
Bryngel SPRINGFELDT
År 1709 antecknad som värmlänning. Ny socken. Finns även anteckning: Född i Småland! Gjort tjänst på roten från sept 1709. Tillfångatagen av danskarna. Avsked under dansk fångenskap. Ersattes av Anders Sprin [...]
>
Eric GELLSTEDT
GM-68. Sjuklig, får avsked med anmälan till underhåll. Deltagit i flera affärer i Pommerska fälttåget. Utflyttad till Sundby sn 1769.
>
Johan SPRINGFELDT
Lejd av Niels Jonsson.
>
Jonas HJELM
Inflyttad fr Eskilstuna 1801. 1817 kommenderad till Södertälje. "Sold 1112 Jonas Hjelm dödde vid Hjelmare Canal-arbete och begravdes i Sätterbo kyrkogård".
>
Jonas HJELM
Son till bonden Anders Olsson och Stina Ersdotter på Ramshammar nr 4. Döpt 2/9 1824.
>
Lars GÄLLSTEDT
KM-88. Är ofärdig i högra handen, får avsked.
>
Lars Wilhelm HJELM
Inflyttad fr Jäder 1855. 1876 sjuk å roten enligt läkarintyg (lunginflammation). GM-83 avsked. Anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad till ST:s ägor 1884. 14/11 1885 till Wingsberg, Barva [...]
>
Niels JONSSON
"der han skaffar Een annan Godh Karl i Stellet fåhr han här afskiedh att flyttia uthi Strömzholms Lähn igen".
>
Oluf SPRINGFELT
Fått gehäng 1716. Nytt krut- och smörjhorn 1718. Död vid V. Eda. Förlorat i Norge svart halsduk, skjortor, skospännen, ammunition, luntbeteckare, fängnålar och kopparflaska.
>
Per HJELTE / GÄLTE
Eventuellt född 1755. Inflyttad fr Vretstugan, Kjula. Hela familjen var inhyst i Vretstugan, Himmelsända. 1793 sjuk i lägret. Ställes på förbättring. GB-97 Ständigt sjuk, får avsked.
>
Reinhold ENGSTRÖM
(Började vid 1051 Barrö i Näshulta 24/10 1890??)
>