< Tillbaka <
Info om rote

Ekorneberg

Torp

Torpnummer

SR-00-1111

Rote

Ekorneberg

Rotegård 1

Ekornebärg

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Tingtorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Fagerås

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Håby

Mantal 4

1

Rotegård 5

Nyby

Mantal 5

1/2

Socken

Kjula

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1125, år 1688 — 1124, fr o m år 1710 — 1111.

Rotens sammansättning år 1686:
Tingztorp — Påfwel Larsson, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Nyby — oskattlagt.
Fagernäs — Hustru Elin, 1/8 Mantal.
Tijdöön — Erich i Hammarby, 1/2 Mantal.
Ekorneberg — Olof Andersson, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1688:
Ekorneberg. Huvudrote.
Tingztorp.
Fagernäs.
Tijdöön.
Nyby.

Rotens sammansättning år 1728:
Ekornebärg — Olof, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Axel Oxenstierna.
Tingtorp — Pähr, 1/4 Mantal.
Fagerås — Fru Gripenmarck, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållne.
Håby — Fru Åkerhielm, 1 Mantal. Possessor: Fru Sara Åkerhielm.
Nyby — Johan, 1/2 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Håller trosshäst — 3/12 1817.

Soldater vid detta torp

Anders BLIXT
Inflyttad till Blacksta nr 1 från Ärla 1834. Inflyttad fr Blacksta nr 1 1836. 1839 kommenderad till Långholmen. Utflyttad t Heby, Kjula 1852.
>
Anders BONDE
Pajrock bortkastad i slaget vid Helsingborg 1710.
>
Anders MODIN
Efternamn ev Bodin?
>
Anders NORMAN
>
Eric HÄGG
Inflyttad fr Hammarby sn 1818. 1830 kommenderad. (På vad?). GM-35. Sjuklig enligt läkarbetyg. Undfår med rotens medgivande avsked. Utflyttad till Stenstugan, Ramshammar 1836.
>
Erich NIELSSON
"i den döde Per Larssons stelle och denne Carl blef i dagh af en Soldat presenterat under Capitain Weidenhains compani: att instella för sigh, men blef intet accepterat, eftersom Soldten hwar bättre carl; Men att gå [...]
>
Jan eller Johan LÖNN
Inflyttad fr Vallby sn. GM-93. Begär och får avsked. Svag och oskicklig till krigstjänst. Utflyttad 1796.
>
Johan Fredrik HÄGG
Inflyttad fr Barva 1804. Vistades i hemorten 25/7 1809.
>
Jonas BODIN
1733 begär att få heta Bodeen. Har hetat Bonde. 1750 sjuk hemma på roten. Gehäng, skospännen och sölja förlorat i Norge 1718.
>
Jonas HEDBERG
"Död 1790 i Finland". Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761. Kommenderades till Stralsund.
>
Jöran ANDERSSON
>
Lars Erik BLIXT
Inflyttad fr Hesselby, Kjula 1852. GM-79. Får avsked på grund av läkarbetyg med underhåll på expektans. Tjänt väl. Son till Eric Andersson-Maria Larsdotter i Källåsen, Kjula.
>
Olof FORSSANDER
Fältväbel 18/12 1802.
>
Olof Gustaf NORMAN
Befordrad till furirs indelning. Återfinns i SR-BEFÄLET-1794.
>
Oscar Alfred BLOMSTER
>
Per LARSSON
>