< Tillbaka <
Info om rote

Ramshammar

Torp

Torpnummer

SR-00-1110

Rote

Ramshammar

Rotegård 1

Ramshammar

Mantal 1

1

Rotegård 2

Humblekier

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Kalckungen

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Kåhlartorp

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Lijda

Mantal 5

1/4

Rotegård 6

Aspehult

Mantal 6

1/8

Socken

Kjula

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1128, fr o m år 1710 — 1110.

Rotens sammansättning år 1686:
Ramshammar, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Axel Sparre.
Humblekier — Anders, 1/4 Mantal.
Kalckungen, 1/8 mantal.
Köhlartorp, 1/8 Mantal.
Lidja — Jonas o Mattis, 1/4 Mantal.
Aspehult til hielp — Joen, 1/8 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Ramshammar — Erick Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Christina Sparre.
Humblekier — Nils, 1/4 Mantal.
Kalckungen — Erick, 1/8 Mantal.
Kåhlartorp — Anders, 1/8 Mantal.
Lijda — Erick, 1/4 Mantal.
Aspehult til hielp — Olof, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

1686 “Knechten som Präsenteras är för ungh och Lijten, då Gifwes Roten 2 Månaders dagh att skaffa Een dugligh karl”. Det blev Lars Lärckia, som även han “var för ung och spädh”.

Soldater vid detta torp

Anders FRISKOPP
1790 grenadjär. Medalj för tapperhet i krig för striderna 1788-90. GM-97. Blesserad. Har hederstecknet. Går avsked med anmälan till underhåll. Var sjuk 1789. Född: Ev 11/11! Eventuell dödsdag: 2/12 1838.
>
Anders FRISKOPP
Hade på nr 1112 soldatnamnet Springfeldt. 1741 kommenderad på Galéer-Esquadern.
>
Erick FRISKOP
Fått gehäng 1716. Nytt krut- och smörjhorn 1718. Avancerat till Furirskytt med namnet Hedberg.
>
Erik FRISKOPP
Blesserad vid Södra Stäket och därför bekommit Kongl. Krigs Collegii avsked. Var tidigare furirskytt med namnet Hedberg. Är skjuten genom munnen vid Stäket 13/8 -19. Har sin furirskyttsmundering. Musqvet och bajon [...]
>
Erik Gustaf SÖDERBERG
Stor och kraftig. (Mössnummer 63).
>
Fredrik STORM
Ev född i Fors sn. Inflyttad fr Fors sn 1836. 1839 kommenderad till Långholmen. GM-63. Begär och får avsked såsom sjuk enligt läkarbetyg. Anmäles till underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl.
>
Jacob BENGTSSON
>
Johan FRISKOPP
Var i tjänst 1759.
>
Lars FRISK
Pajråck är bortkastad och bajonetten förkommen i slaget vid Helsingborg 1710. Fången i Danmark och ersatt av Erik Bengtson.
>
Lars FRISKOP
Död under marschen ifrån Norge i Quarteret Bråten. GM 20/8 1718. Karlen approberad. Tillåtes att utbyta sig när han skaffar god karl i stället.
>
Lars Johan STORM
Int.avsk. 8/7 1882.
>
Lars LÄRCKIA
GM-88. Karlen för ung och späd, kasseras. Roten gifwes 2 månaders dagh att skaffa een dugligh karl. Betalt 8 öre till krutmått och 5 mark till band.
>
Nils FRISKOPP
Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761. Kommenderad i Stralsund. GM-63. För liten och svag. Liderlig. Får avsked. Roten vakant till 31/7 1770.
>
Olof SKÖLD
Inflyttad fr Kloster. Döpt 5/2 1775. Begravd 27/1 1811. I tjänst 1802.
>
Pehr MARS
Kommenderad 1831. GM-35 avsked. Behäftad med ett svårt bensår enligt läkarbetyg.
>