< Tillbaka <
Info om rote

Uddetorp

Rotens nummer år 1686 — 1165, fr o m år 1710 — 1107.

Rotens sammansättning år 1686:
Uddetorp — Lars Jonsson, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Åtorp — Jöns Andersson, 1/4 Mantal.
Nytorp — Anders Jönsson, 1/4 Mantal.
Lijda — Olof Carlsson, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gustaf Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Uddetorp — Joen, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Åtorp — Jöns, 1/4 Mantal.
Nytorp — Joen, 1/4 Mantal.
Lijda — Olof Olofsson, 1/4 Mantal står för 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axell Wachtmeister.

Torp

Torpnummer

SR-00-1107

Rote

Uddetorp

Rotegård 1

Uddetorp

Andel 1

1/4

Rotegård 2

Åtorp

Andel 2

1/4

Rotegård 3

Nytorp

Andel 3

1/4

Rotegård 4

Lijda

Andel 4

1/2

Socken

Ärla

Kompani

Öster Rekarne kompani

Soldater vid detta torp