< Tillbaka <
Info om rote

Mortorp

Rotens nummer år 1686 — 1166, fr o m år 1710 — 1104.

Rotens sammansättning år 1686:
Mortorp — Per Jonsson, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Kieltorp — Rafwaldh Hansson, 1/4 Mantal.
Biörckekulla — Lars, 1/4 Mantal.
Gåsnääs — Anders Lasson, 1/4 Mantal.
Skiren/Skyren — Olof Jonsson, 1/8 Mantal.
Possessor f ör ovanstående: Gustaf Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Mortorp — Pär, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Axel Wachtmeister
Kieltorp — Anders, 1/4 Mantal.
Biörckekulla — Zachris, 1/4 Mantal. Possessor: Axel Wachtmeister.
Gåsnääs — Anders, 1/4 Mantal. Possessor: Axel Wachtmeister.
Skiren/Skyren — Pär, 1/8 Mantal. Possessor: Axel Wachtmeister.

Torp

Torpnummer

SR-00-1104

Rote

Mortorp

Rotegård 1

Mortorp

Andel 1

1/4

Rotegård 2

Kieltorp

Andel 2

1/4

Rotegård 3

Biörckekulla

Andel 3

1/4

Rotegård 4

Gåsnääs

Andel 4

1/4

Rotegård 5

Skiren/Skyren

Andel 5

1/8

Socken

Ärla

Kompani

Öster Rekarne kompani

Soldater vid detta torp