< Tillbaka <
Info om rote

Axnäs

Torp

Torpnummer

SR-00-1103

Rote

Axnäs

Rotegård 1

Axnäs

Mantal 1

1

Rotegård 2

Slytan

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Rökärr

Mantal 3

1/8

Socken

Ärla

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1172, år 1688 — 1171, fr o m år 1710 — 1103.

Rotens sammansättning år 1686:
Slytan — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Rökärr — 1/8 Mantal.
L:a Almby i Jäder sn — Joen, 1/3 Mantal.
Klefwan i Tumbo sn — 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Axnäs — Fjärdingsman Anders Nilsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan.
Slytan — Erich, 1/2 Mantal. Possessor: Infanteriet.
Rökärr — Anders, 1/8 Mantal. Possessor: Axel Wachtmeister.

Soldater vid detta torp