< Tillbaka <
Info om rote

V. Hedmora

Torp

Torpnummer

SR-00-1100

Rote

V. Hedmora

Rotegård 1

Wästra Hedemohra

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wästra Hedemohra

Mantal 2

1

Socken

Ärla

Kompani

Öster Rekarne kompani

Torpnamn: Torshed?

Rotens nummer år 1686 — 1159, fr o m år 1710 — 1100.

Rotens sammansättning år 1686:
Wästra Hedemohra — Per Larsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Wästra Hedemohra — Per Jonsson, 1 Mantal.
Possessor för ovnstående: Gustaf Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Wästra Hedemohra — Jesper och Olof, 1 Mantal. Huvudrote.
Wästra Hedemohra — Simon och Jöns.
Possessor för ovanstående: Axel Wachtmeister.

Soldater vid detta torp

Carl Gustaf HED
G.
>
Christopher SPELMAN
Född i Roslagen. 1741 kommenderad på Galéer-Esquadern. Avsatt corporal från 1126 - hette där Frestare.
>
Eric HED
G. GM-35 Sjuk hemma enligt intyg. GM-42 Begär och får såsom otjänstbar vsked med anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl.
>
Jacob STARE
Roten var vacant och ersattes 23/11 -19 med den för 1051 Barrö, utur danska fångenskapet hemkomne corporalen Jacob Stare.
>
Johan Wilhelm HED
Ant ang förnamn: (Jonas?). G.
>
Jonas HED
G. GM-69 begär och får avsked för sjuklighet. Tjänt väl
>
Olof SPELMAN
Pajråcken är bortkastad i slaget vid Hälsingborg 28/2 1710. Varit kommenderad i Wissmar och sedermera blivit fången i Stralsund. Struken 8/3 -16.
>
Oluf SPELMAN
Approberad 20/8 1718. Har gårdsbruk, tillåtes att byta ut sig emot en annan och satt i sitt ställe för sig vid utmarschen till Norge Pehr Ersson Spehlman.
>
Pehr HEDMAN
G. -89 sjuk. -89 + sjuk.
>
Pehr HJORT
Var i tjänst 1802.
>
Pehr HJORT
G. -20 arresterad å häktet i Nyköping. 14/8 1820 av regch avskedad som vanfrejdad.
>
Pehr SPEHLMAN
1760-61 kommenderad till Fabritie-Battailonen i Stralsund. GM-63 gammal, svag av liderlighet, får avsked. Roten vacant.
>
Pehr SPEHLMAN
"Död bliven i lägret under Fredrikshall".
>
Pehr SPEHLMAN
Var tidigare 4:e Furirskytt med namnet Lindgren. Stupade vid S. Stäket. Haft sin furirskyttemondering. Hela denna med gevär förkommit vid Stäket. Finnes allenast i behåll kappa och kopparflaska.
>
Per OLOFSSON
1688 betalt 6 mark till band och krutmått.
>
Per SPELLMAN
Som furirskytt "Lindgren" juni 1718. (Stupade vid S. Stäket 1719). Fått värja och gehäng 1716.
>