< Tillbaka <
Info om rote

Skena

Torp

Torpnummer

SR-00-0110

Rote

Skena

Rotegård 1

Skiena

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hagelst

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Lunda

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 114, år 1688 — 104, fr o m år 1710 — 110.

Rotens sammansättning år 1686:
Hagelsta — Engelbrecht, 1 Mantal. Huvuddrote. Possessor: Maria Kruus.
Skiena — Per, 1 Mantal. Possessor: Gab. Falkenberg.

Rotens sammansättning år 1688:
Skiena — 1 Mantal. Huvudrote.
Hagelsta — 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Skiena — Pähr, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Greve Gab. Falkenberg.
Hagelsta — Olof, 1 Mantal. Possessor: Herr Joh. Kruus arvingar.

Soldater vid detta torp

Anders SCHENBERG
Föravskedad av H. Majst. 30/8 -17.
>
Bengt BRYNIA
>
Bengt SKENBERG
= nr 51. Musqveten och bajonetten sönderskjutna samt hatten förkommen vid S. Stäket 1719. GM-20 För dess bräcklighets skull ärhållit Högwälborne Herr Baron och Generalmajorens interimsavsked. I likhet med nr 51 [...]
>
Carl Eric ENGLUND
GM-51 Anmäles såsom sjuklig. Ställes på 1 års förbättring. Int.avsk. 25/6 1852.
>
Eric SCHENBERG
Nr 109 = Nyble, Lunda.
>
Gustaf STEDT
Tp till Spel i nummer 1/12 1822. Återgått till Soldat 21/8 1826. GM-48 Begär och får avsked med anmälan till underhåll. Bevistat 1813-14 års fälttåg. Tjänt utmärkt väl. Tilldelats Tapperhetsmedalj.
>
Johan Arvid ROGSTEDT
GM-02 Avsked med rätt att kvarstå till 1/11 d.å. och med underhåll på expektans. På äldre dagar gårdskarl i den fastighet i Nyköping som han bebodde. Utflyttad t Stigtomta.
>
Jonas SCHENSTRÖM
1741 till Finland.
>
Lars Eric BJÖRKLUND
GM-72 Sjuk å roten enligt betyg. (Sängliggande i reumatism). GM-76 Avsked för sjuklighet enligt betyg. Underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl. Nr 69 = Väsby, Halla.
>
Lars ÅSTRÖM
I tjänst 1806. Son till sold Hindric Öfverberg, 42 Vevelsta, Husby-Oppunda. Dog samma dag som sin hustru. Nr 101 = Klubbtorp, Björkvik.
>
Michel SKENBERG
Död i Helsingborg.
>
Olof SKIENSTRÖM
GM-74 Bevistat Finska och Pommerska krigen samt slaget vid Korpo ström. Får avsked och dubbelt underhåll.
>
Pehr SKENSTRÖM
Till Sveaborg. GM jan 1789?
>
Per JANSSON
>
Per SIÄNSTRÖM
Till Sveaborg. GM okt 1789?
>
Sven BILLBERG
Rymde 3/4 1722 efter att ha ihjälskjutit soldat 122 Holm.
>
Walerius SKENSTRÖM
Född i Skåne. GM-93 Undermålig och klen samt oduglig till krigstjänst. Får avsked.
>