< Tillbaka <
Info om rote

Kårtorp

Torp

Torpnummer

SR-00-0011

Rote

Kårtorp

Rotegård 1

Kårtorp

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hönnecketäppan

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Narfwen

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Kåjan

Mantal 4

1/8

Rivet

X

Socken

Stora Malm

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 14, fr o m år 1710 — 11.

Rotens sammansättning år 1686:
Kårtorp — Mathias, 1 Mantal. Huvudrote.
Hönnecketäppan — Måns, 1/4 Mantal.
Narfwen — Måns, 1/8 Mantal.
Kåjan — Per, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Greve Carl Adolph Gyllenstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Kårtorp — Joens och Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Hönnecketäppan — Pär, 1/4 Mantal.
Harfwen — Joen, 1/8 Mantal.
Kåjan – Anders, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Greve Carl Adolph Gyllenstierna.

ST revs i början 1930-talet.

Soldater vid detta torp