< Tillbaka <
Info om rote

Blacksta

Torp

Torpnummer

SR-00-1099

Rote

Blacksta

Rotegård 1

Blachsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Blachsta

Mantal 2

1

Rotegård 3

Boberg

Mantal 3

1/4

Socken

Ärla

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1161, fr o m år 1710 — 1099.

Rotens sammansättning år 1686:
Blachsta — Erich Olofsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Blachsta — Matz Clementson, 1 Mantal.
Boberg — Olof Olofsson, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gustaf Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Blachsta — Anders Jönsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Blachsta — Anders och Erik, 1 Mantal.
Boberg — Erick Persosn, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Wachtmeister.

Soldater vid detta torp