< Tillbaka <
Info om rote

Hamra Karlåker

Torp

Torpnamn

Karlåker

Torpnummer

SR-00-1098

Rote

Hamra

Fastighetsbeteckning

Kroberga 1:6

Rotegård 1

Hambra

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kroberga

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Ärla

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1155, fr o m år 1710 — 1098.

Rotens sammansättning år 1686:
Kroberga — Måns och Erik, 1 Mantal. Huvudrote.
Hambra — Erich och Anders, 1 Mantal.

Från och med år 1688 är gårdarna omkastade.

Rotens sammansättning år 1728:
Hambra — Erich och Olof, 1 Mantal. Huvudrote.
Kroberga — Anders och Olof, 1 Mantal.

Soldater vid detta torp