< Tillbaka <
Info om rote

Knutstenatorp

Torp

Torpnummer

SR-00-1097

Rote

Knutstenatorp

Rotegård 1

Knutstenatorp

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Åttinge

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Risinge

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Biursätter

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Av Hättinge, Jäder

Mantal 5

1/4

Rotegård 6

Hälstamyren El. Tornresartorp

Mantal 6

1/8

Socken

Ärla

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1158, fr o m år 1710 — 1097.

Rotens sammansättning år 1686:
Ottinge — Erich Jönsson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Risinge — Erich Jonsson, 1/4 Mantal.
Knutstenatorp — Jöns Jonsson, 1/4 Mantal.
Tornresartorpet — Anders, 1/8 Mantal.
Biursäter — Olof Simonsson, 1/8 Mantal.

Fr o m 1688 är Knutstenatorp huvudrote. I övrigt oförändrat.

Rotens sammansättning år 1728:
Knutstenatorp — Anders, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållit.
Åttinge — Wilhelm, 1/2 Mantal. Possessor: Capellans bohl.
Risinge — Pähr, 1/4 Mantal.
Biursätter — Anders, oskattlagt, står för 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållit.
av Hättinge, Jäder — Olof, 1/4 Mantal. Possessor: Infanteriet.
Hälstamyren eller Tornresartorp — Anders, 1/8 Mantal. Possessor: Kronan behållit.

Anslaget till trumslagare 1834 i anledning av ny lönestat 1833 2/2. GM-35, -39.

Soldater vid detta torp