< Tillbaka <
Info om rote

Spånga

Torp

Torpnummer

SR-00-1094

Rote

Spånga

Rotegård 1

Spånga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Spånga

Mantal 2

1

Socken

Ärla

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1157, fr o m år 1710 — 1094.

Rotens sammansättning år 1686:
Spånga — 1 Mantal. Huvudrote.
Spånga — 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Spånga — H. Lagersparre, hemman 1/2 Mantal, står i rote för 1 Mantal. Huvudrote.
Spånga — H. Lagersparre, hemman 1/2 Mantal, står i rote för 1 Mantal.

Anslagen till Krigsacademien å Carlberg 5/11 1792 — 28/3 1801.

Div notering: Husen borta?

Soldater vid detta torp