< Tillbaka <
Info om rote

Spånga

Rotens nummer år 1686 — 1156, fr o m år 1710 — 1093.

Rotens sammansättning år 1686:
Spånga — 1 Mantal. Huvudrote.
Spånga — 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Spånga — H. Lagersparre, hemman 1/2 Mantal, står för 1 Mantal.
Spånga — H. Lagersparre, hemman 1/2 Mantal, står för 1 Mantal.

Före 1695 hade roten nr:1156.

Div noteringar: Soldatsöner i Stavnäs.

Husen borta?

Torp

Torpnummer

SR-00-1093

Rote

Spånga

Rotegård 1

Spånga

Andel 1

1

Rotegård 2

Spånga

Andel 2

1

Socken

Ärla

Kompani

Öster Rekarne kompani

Soldater vid detta torp