< Tillbaka <
Info om rote

Stafträ

Torp

Torpnummer

SR-00-1092

Rote

Stafträ

Rotegård 1

Stafträ

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Idöö, Jäder Sn

Mantal 2

1

Rotegård 3

Sundtorp, Ärla Sn

Mantal 3

1/2

Socken

Stenkvista

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1168, fr o m år 1710 — 1092.

Rotens sammansättning år 1686:
Stafträ — Johan Olofsson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Idöö, Jäder sn — Erich Gabrielson, 1 Mantal.
Sundtorp, Ärla sn — Olof Israelson, 1/2 Mantal.
Possessfor för ovanstående: Gustaf Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Stafträ — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Idöö, Jäder sn — Lars, Måns, 1 Mantal.
Sundtorp, Ärla sn — Jöns, 1/4 Mantal, står för 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Wachtmeister.

Soldattorpet nedmonterades före 1925 och dess virke finns i ett hus 250 m OSO Stafträ gård.

Soldater vid detta torp

Anders BIÖRKMAN
>
Anders STAF
1817 till Södertälje. GM-26 "Får avsked för sjulighet enligt läkarbevis".
>
Carl Olof STAF
Född i Axelstorp. Inflyttad 1859. Korpralskola 1870. Betyg MBG, Avsked för sjukdom. Underhåll 1889. Elak. Fyllde bl a en son med sprit innan han ens hade börjat skolan. Vicekorpral 19/1 1872. Utflyttad 1888.
>
Eric BIÖRKMAN
Här åter antagen denna rotes tidigare soldat som utur Ryska fångenskapen hemkommit. I tjänst sedan 1735. Var i tjänst 1750. Föregående period anställd 1735. Avsked under tiden för tillfångatagen 1739-42.
>
Eric Gustaf FRIDELL
>
Eric Gustaf ROSANDER
Var i tjänst 1893.
>
Erich BIÖRKMAN
Fått värja och gehäng 1716. 1718 = 1057. Död under Capiten Ahlsbecks commando.
>
Johan LUNDIN
Namnbyte vid GM 23/6 1830. Har hetat Bark. GM-39 "Begär och får avsked för sjuklighet enligt attest".
>
Jonas BIÖRKMAN
Har tidigare tillhört denna rote och varit fången i Danmark. Samma soldat som: Jonas Persson Biörkman, som GM-18 "Varit commenderad i Wissmar och sedermera blivit fången i Stralsund. Ersatt med Erich Joenson"? [...]
>
Jöran ANDERSON
1688 Betalt 6 öre (?) till band och krutmått.
>
Lars STAF
1789 till Sveaborg.
>
Olof BIÖRKMAN
>
Olof BIÖRKMAN
Ankom Pommern från Sverige 12/8 1758. GM-74 "Får avsked. Hör litet".
>
Olof STAF
GM-89 "Har ännu inte passerat GM men enl Fältskärs attest besvärad af fallandesot och således otjänlig till Kgl. Maj:ts tjänst. Får avsked". Hade enl uppgift fått avsk i Finland 26/1 1788.
>
Pehr BJÖRKMAN
GM-33 Karlen svag och oduglig, får avsked.
>
Swen STAFQVIST
"Dog i tjänsten".
>