< Tillbaka <
Info om rote

Stålrå Sågarsvedet

Torp

Torpnamn

Sågarsvedet

Torpnummer

SR-00-1091

Rote

Stålrå

Rotegård 1

Skirfall

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Löfnäs

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Holmen

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Häradsäng, Ärla Sn

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Stålrån, Ärla Sn

Mantal 5

1/4

Rotegård 6

Stora Träskaten, Ärla Sn

Mantal 6

1/4

Rivet

X

Socken

Ärla

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1153, fr o m år 1710 — 1091.

Rotens sammansättning år 1686:
Torsberga — Anders och Erich, 1 Mantal. Huvudrote.
Skijrfall — Anders, 1/4 Mantal.
Löfnäs — Mattis, 1/4 Mantal.
Holmen — Joen, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Sven Franck.

Rotens sammansättning år 1728:
Skirfall — Olof, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Löfnäs — Joen, 1/4 Mantal.
Holmen — Lars, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Infanteriet.
Häradsäng, Ärla sn — Pähr, 1/4 Mantal.
Stålrån, Ärla sn — Pähr, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Wachtmeister.
Stora Träskaten, Ärla sn — Nils, oskattligt, står för 1/4 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Roten indragen till underhåll åt underofficerare — 28/5 1834.

Enligt jämförelse mellan äldre UTM-karta och ny karta, verkar torpet vara rivet. Inte kontrollerat på plats.

Soldater vid detta torp