< Tillbaka <
Info om rote

Laggartorp

Torp

Torpnummer

SR-00-1089

Rote

Laggartorp

Rotegård 1

Laggartorp

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Limsäter, Kjula

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Norrtorp

Mantal 3

1/2

Rotegård 4

Biergiöhle

Mantal 4

1/8

Socken

Stenkvista

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1150, år 1688 — 1149, fr o m år 1710 — 1089.

Rotens sammansättning år 1686:
Laggartorp — Erich Olofson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Limsäter, Kjula — Karen, 1/4 Mantal.
Norrtorp — Olof Anderson, 1/2 Mantal.
Biergiöhle — Niels, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gustaf Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Laggartorp — Erich, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Limsäter, Kjula — Nils, 1/4 Mantal.
Norrtorp — Nils, 1/8 Mantal, står i roten för 1/2 Mantal.
Biergiöhle — Joen, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållne.

Roten anslagen till Underofficer — 6/2 1818.

Roten anslagen till Statsverket 27/5 1793 — 5/5 1804.

Soldater vid detta torp