< Tillbaka <
Info om rote

Våmtorp

Rotens nummer år 1686 — 1151, år 1688 — 1150, fr o m år 1710 — 1088.

Rotens sammansättning år 1686:
Wåmbotorp — Erich Larson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Swijnlunda — Per Larson, 1/8 Mantal.
Finkartorp — Joen Gabrielson, 1/4 Mantal.
Kiermhtorp — Johan Nilson, 1/8 Mantal.
Wästerengh — Olof Hanson, 1/8 Mantal.
Stenztorp — Philip Jöranson, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gustaf Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Wåmbtorp — Fru Nyman, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Swinlunda — Erick, 1/8 Mantal.
Snickartorp — Anders, 1/4 Mantal.
Kiärnbtorp — Anders, 1/8 Mantal.
Wästeräng — Joen, 1/8 Mantal.
Stenstorp — Anders, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållne.

Torp

Torpnummer

SR-00-1088

Rote

Våmtorp

Rotegård 1

Wåmbtorp

Andel 1

1/2

Rotegård 2

Swinlunda

Andel 2

1/8

Rotegård 3

Snickartorp

Andel 3

1/4

Rotegård 4

Kiärnbtorp

Andel 4

1/8

Rotegård 5

Wästeräng

Andel 5

1/8

Rotegård 6

Stenstorp

Andel 6

1/8

Socken

Stenkvista

Kompani

Öster Rekarne kompani

Soldater vid detta torp