< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-1085

Rote

Ökna

Rotegård 1

Ökna

Mantal 1

1

Rotegård 2

Stenhamamr

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Wästertorp

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Bergtorp

Mantal 4

1/8

Socken

Stenkvista

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1148, år 1688 — 1147, fr o m år 1710 — 1085.

Rotens sammansättning år 1686:
Öckna — Olof Nilsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Stenzhammar – Joen Olofson, 1/4 Mantal.
Wästertorp — Olof Anderson, 1/8 Mantal.
Bergtorp — Jöns Larson, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gustaf Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Ökna — Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållen.
Stenhammar — Olof, 1/4 Mantal.
Wästertorp — Lars, 1/8 Mantal.
Bergtorp — Anders, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Wachtmeister.

Soldater vid detta torp