< Tillbaka <
Info om rote

Söfsta

Torp

Torpnummer

SR-00-1082

Rote

Söfsta

Rotegård 1

Söfsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Söfsta

Mantal 2

1

Rotegård 3

Gåhlängen

Mantal 3

1/4

Socken

Stenkvista

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1149, år 1688 — 1148, fr o m år 1710 — 1082.

Rotens sammansättning år 1686:
Säfwesta — Niels Olufson, 1 Mantal. Huvudrote.
Säfwesta — Niels Anderson, 1 Mantal.
Åhlengen, Husby — Erich, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gustaf Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Söfsta — Olof, Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Söfsta — Lars, Olof, 1 Mantal-
Gåhlängen, Husby — Pähr, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Elsa Cruus arvingar.

Soldater vid detta torp