< Tillbaka <
Info om rote

Kolunda

Torp

Torpnummer

SR-00-1081

Rote

Kolunda

Rotegård 1

Kolunda

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kolunda

Mantal 2

1

Socken

Stenkvista

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1141, fr o m är 1710 — 1081.

Rotens sammansättning år 1686:
Kolunda — Bengt Nielson, 1 Mantal. Huvudrote.
Kolunda — Olof Jonsson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Kolunda — Jacob och Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Kolunda — Erick, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållne.

Roten anslagen till regementets Militär Skola — 30/11 1803.

Soldater vid detta torp

Anders STORK
GM-20 Rymd, men ertappad och arresterad. Undergår först alla correctionsstraff och casseras nu för liderlighet.
>
Bernt / Berendt WANSTEDT
>
Carl Albin STENKVIST
Approberad vid GM 6/9 1902.
>
Carl Anders LJUNG
>
Carl Gustaf MARCKS von WÜRTENBERG
Fänrik 31/8 1778. Tjänstebyte med Stabsfänrik Hans Hindric von Keij.
>
Carl Oscar LJUNGKVIST
Flyttade till torpet 11/3 1872. Förberedande korpralskola 1875. Till Karlsborg 1877. Osäkerhet angående avskedsåret 1898.
>
Eric Gustaf TILLMAN
>
Eric KANT
GM-48 Begär och får räkna 14 år som trumslagare. GM-69 Begär och får avsked. Underhåll på expektans. Tjänt väl. Underhåll 1870.
>
Erich SPERLING
Tidigare tillhört nr 1120 med namnet Sten. Hemkommen ur dansk fångenskap och här insatt. GM-33 Karlen gammal och alldeles bräcklig. Fel på högra ögat, begär och får avsked och som han tjänat i 24 år, blessera [...]
>
Hans Hindric von KEIJ
Tjänstebyte efter SR-00-1081-1776 Carl Gustaf Marchs von Würtenberg. Stabsfänrik.
>
Jöran STRAND
Var i tjänst 1788, 1789.
>
Lars GRÖNBECK
Karlen god och approberas. 1741 till Galeer-Esquadern. 1761 sjuk i kvarteret. GM-63 gammal och sjuklig, är blesserad i Pommern vid Wellin och som han tjänt ganska väl i 24 år, rekommenderas han till dubbelt underhå [...]
>
Lars KNECKT
GM-30 Kommenderd. GM-45 Ofärdig i vänster knä. Oduglig till krigstjänst. Avsked och anmälan till underhåll på expektans.
>
Nils Leonard HÅRD
Tjänstebyte - tog över efter Stabsfänrik Hans Hindric von Keij, SR-00-1081-1782.
>
Olof PERSSON
1688 betalt krutmått 8 öre och 5 öre (?) till band.
>
Olof SPERLING
>
Peter WIZELL
1768 sjuk i kvarteret.
>
Pär SPERLING
Född i Bergslagen. 20/8 1718 gehänget alldeles odugligt. Dödsskjuten vid S. Stäket. Hela munderingen förlorat. Allenast kappa och kopparflaska i behåll.
>