< Tillbaka <
Info om rote

Åckelsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0108

Rote

Åckelsta

Rotegård 1

Åckelsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Giberga

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Knäppinge

Mantal 3

1/4

Rivet

X

Socken

Lunda

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 115, år 1688 — 105, fr o m år 1710 — 108.

Rotens sammansättning år 1686:
Åckelsta — Erich, 1 Mantal. Huvudrote.
Giberga — Anders, 1/4 Mantal.
Knäppinge — Per, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Åckelsta — Anders, Erik och Hans, 1 Mantal. Huvudrote.
Giberga — Olof, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Infanteriet.
Knäppinge — Änkan, 1/4 Mantal. Possessor: Landsstaten.

Indragen till lönefyllnad åt underofficer 1/1 1862 —

Anslagen till Spel i nummer 5/9 1851 — 1/1 1862.

Anslagen till Spel i nummer 2/2 1833 — 12/12 1846. Jml K. Brev 2/2 1833.

Anslagen till underofficers lön 10/10 1823 — 31/12 1832.

Soldater vid detta torp