< Tillbaka <
Info om rote

Balsta

Torp

Torpnummer

SR-00-1079

Rote

Balsta

Rotegård 1

Bahlsta

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Bahlsta

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Löth

Mantal 3

1/4

Socken

Stenkvista

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1142, fr o m år 1710 — 1079.

Rotens sammansättning år 1686:
Bahlsta — Lars Persson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Bahlsta — Olof Larsson, 1/2 Mantal.
Löth — Per Mårtensson, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Bahlsta — Lars, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Bahlsta — Zachris, 1/2 Mantal.
Löth — Per, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan.

Roten håller trosshäst — 31/12 11817.

Soldater vid detta torp

Anders BALK
Inflyttad fr Forssa 1818.
>
Anders BERGQVIST
Född i Norrbyholm, Jäder. Under 1866 sjuk å sjukhus. Avförd ur rullorna för stöld. Finns anteckning om att han är avförd 7/10 1862? Utflyttad t Balsta 1 1876. Prästgården 1/1 1901, men ej 1910.
>
Anders FLITNA
Roten vakantsatt.
>
Anders Gustaf BALK
Timmerman 1872-75. Kvar som soldat i mitten av 1890-talet. Utflyttad t Lövdalen.
>
Axel WENNSTRÖM
Född 1/8 1879? Anställningsår 1888? Finns anteckning: Troligen 1898? Kan inte stämma, död 6/6 1897.
>
Johan WALL
Inflyttad fr Eskilstuna 1790. Var i tjänst 1802. "Afskedad corporal". Utflyttad t Eskilstuna 1808.
>
Lars FLINTA
>
Lars FLINTA
Rymt 22/11 1718 ifrån Campementet under Fredrikshall. Erhöll ny utr 1718 = nr 1077.
>
Lars LARSSON
1690 sjuk i lägret.
>
Måns FLINTA
Var i tjänst 1750.
>
Olof Axel BLOMQVIST
Sjuklig. Avsked utan underhåll. (Erhöll dock underhåll fr o m 1/8 1938 med 61:- kr/år som 1/9 1939 höjdes till 100:- kr/år). Utflyttad till Kvarnäng, Dunker.
>
Olof BREMER
Sjuknade och dog under Pommerska kriget.
>
Olof BREMER
Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761. Kommenderades till Stralsund. Befordrad till "Corporals Caractere med soldatlön" 27/2 1767. Lön 17/6 1774. GM 14/10 1789 "Sjuk i Elime. Enligt attest gammal. Tjänt i Pommerska [...]
>
Olof FLINTA
Pajråcken bortkastad i slaget vid Helsingborg 28/2 1710. Se Olof Flinta, antagen 17191123.
>
Olof FLINTA
Roten vakant och ersatt med den utur danska fångenskapet hemkomne soldaten Olof Olsson. GM-28 Karlen gammal, svag och surbent. Får avsked. Varit i tjänst sedan 1709. Troligen identisk med den i sept 1709 här anstäl [...]
>
Samuel FLINTA
God och gillas. 1739 kommenderad på Fregatten Drottningeholm.
>