< Tillbaka <
Info om rote

Hellberga

Torp

Torpnummer

SR-00-1077

Rote

Hellberga

Rotegård 1

Helleberga

Mantal 1

3/4

Rotegård 2

Helleberga

Mantal 2

3/4

Socken

Stenkvista

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1145, fr o m år 1710 — 1077.

Rotens sammansättning år 1686:
Helleberga — Per Larsson, 3/4 Mantal. Huvudrote.
Helleberga — Joen Michelson, 3/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Helleberga — Erick, 3/4 Mantal. Huvudrote.
Helleberga — Arfwid, 3/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållne.

Anslaget som lön till spel i nummer 1834 jml 1833 års lönestat. GM-35, -39.

Soldater vid detta torp