< Tillbaka <
Info om rote

Hellberga

Torp

Torpnummer

SR-00-1076

Rote

Hellberga

Rotegård 1

Hällberga

Mantal 1

3/4

Rotegård 2

Hällberga

Mantal 2

3/4

Socken

Stenkvista

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1123, år 1688 — 1126, fr o m år 1710 — 1076.

Rotens sammansättning år 1686:
Helleberga — Olof Nilson, 3/4 Mantal. Huvudrote.
Helleberga — Per Nilson, 3/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Hällberga — Erick, 3/4 Mantal. Huvudrote.
Hällberga — Erick Nilsson, 3/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållne.

Roten indragen till Fältmusikant 17/12 1835 —

Soldater vid detta torp