< Tillbaka <
Info om rote

Berga

Torp

Torpnummer

SR-00-1075

Rote

Berga

Rotegård 1

Berga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hållsta

Mantal 2

1

Rotegård 3

Lilla Sätra

Mantal 3

1/2

Socken

Husby-Rekarne

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1181 och from år 1710 — 1075

Rotens sammansättning år 1686:
Berga — Jöns 1 Mantal. Huvudrote
Håhlsta — Per 1 Mantal. Hjälprote
L:a Sätran — Anders 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Elsa Kruus

Rotens sammansättning år 1728:
Berga — Olof 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Elsa Cruus
Hållsta — Kyrkoherde Hiortzberg 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet
L:a Sätra — Karl Persson 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gustaf Cruus arvingar

Roten vacant 1763-01-20 — 1769-09-30

Soldater vid detta torp