< Tillbaka <
Info om rote

Almby

Torp

Torpnummer

SR-00-1074

Rote

Almby

Rotegård 1

Allmby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Nääs

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Måstorp

Mantal 3

1/4

Socken

Husby-Rekarne

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1055 och from år 1710 — 1074

Rotens sammansättning år 1686:
Österby, Näshulta — Erich Persson 1 Mantal. Huvudrote
Almby — Erich Nilsson 1 Mantal. Hjälprote
Måstorp — Jacob Jacobson 1/4 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1688:
Almby — Erich Nilsson 1 Mantal. Huvudrote
Österby, Näshulta — Erich Persson 1 Mantal. Hjälprote
Måstorp — Jacob Jacobson 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Ebba Kurck

Rotens sammansättning år 1728:
Allmby — Anders 1/2 mtl, står för 1 mtl. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet
Nääs — Pär 1/2 mtl. Hjälprote. Possessor: Gustav Cruus arvingar
Måstorp — Lars 1/16 mtl, står för 1/4 mtl. Hjälprote. Possessor: Giöran Fleming

Soldater vid detta torp