< Tillbaka <
Info om rote

Näs

Torp

Torpnummer

SR-00-1072

Rote

Näs

Rotegård 1

Nääs

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Kattzetorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Skyttorp

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Åttinge

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Kihltorp

Mantal 5

1/8

Socken

Husby-Rekarne

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1187 och from år 1710 — 1072

Rotens sammansättning år 1686:
Mörby — Anders Persson 1 Mantal. Huvudrote
Nääs — Bengt Persson 1/2 Mantal. Hjälprote
Ottingen — Jacob Clemedtson 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Herr Kruhls

Rotens sammansättning år 1728:
Nääs — Pehr 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gustaf Cruus arvingar
Kattzetorp — Swen 1/2 Mantal. Hjälprote
Skyttorp — Joen 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Pehr Sparres arvingar

Vid undersökning i Compagniet år 1728 finnes ännu i Roten:
Åttinge — Erick 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Georg Fleming
Kihltorp — Olof 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Pehr Sparres arvingar

Soldater vid detta torp