< Tillbaka <
Info om rote

Mörby

Torp

Torpnummer

SR-00-1071

Rote

Mörby

Rotegård 1

Mörby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Mörby

Mantal 2

1

Socken

Husby-Rekarne

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1180 och from år 1710 — 1071

Rotens sammansättning år 1686:
Mörby — Anders Jönsson 1 Mantal. Huvudrote
Larstorp eller Karstorp — Niels 1/2 Mantal. Hjälprote
Skyttorp — Änkan 1/8 Mantal. Hjälprote
Kijltorp — Erich 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Gustaf Rosenhane

Rotens sammansättning år 1728:
Mörby — Anders, Lars 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Pehr Sparres arvingar
Mörby — Anders Ohlsson och Anders 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gustaf Cruus arvingar

(Rotarna 1071 och 1072 tycks ha varit föremål för justeringar beträffande rotarnas sammansättning. Jämför dessa två för åren 1686 och 1728.)

Soldater vid detta torp