< Tillbaka <
Info om rote

Älunda

Torp

Torpnummer

SR-00-1070

Rote

Älunda

Rotegård 1

Älunda

Mantal 1

1

Rotegård 2

Älunda

Mantal 2

1

Socken

Husby-Rekarne

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1184 och from år 1710 — 1070

Rotens sammansättning år 1686:
Älunda — Erich Andersson 1 Mantal. Huvudrote
Älunda — Erich Jonsson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Christ. Kruus

Rotens samman sättning år 1728:
Älunda — Swen 1/2 mtl, står för 1 mtl. Huvudrote
Älunda — Lars 1/2 mtl. står för 1 mtl. Possessor för båda: Kronan behållne

Soldater vid detta torp

C O ROS
Vid GM avsked utan underhåll.
>
Eric FRESTARE
Ny utrustning 1719 = 1053. GM -40: "Har ont i fötterna, kan alldeles intet marschera. Dessutom svagt huvud. Begär och får avsked."
>
Joen OLUFSSON
1688: "Klagar att hafwer måst betala 2 gånger till Krigmans Huset som han hafwer skriftligt att inläggia."
>
Johan LUNDSTRÖM
Födelse- och dödsåret osäkert. GM -68: "Ofärdig i fötterna - får avsked." Ersatt i Pommern med Johan Lundström från Sverige. Utflyttad till Ökna ägor.
>
Johan LUNDSTRÖM
KM -88: "Ofärdig i högra tummen och bägge fötterna. Avsked med underhåll." Inhyst hos efterträdaren. Under senare år "fattighjon".
>
Johan Olof LUND
1789 till Sveaborg. 1802 till Stockholm. GM -06: "Bråck. Otjänlig till Krigstjänst. Får avsked med anmälan till underhåll." Utflyttad till Lundberga boställe. Medalj för tapperhet i fält under 1790-års fältt [...]
>
Jonas Gustaf LUST
Approberad 1865.
>
Jonas LUND
Inflyttad från Klosters förs 1807. "Avsked med rätt till pension 1 år härefter. Sjuklig med svagt bröst enligt läkarbetyg." Kvarbodde som inhyst. Hans hustru saknade bibel.
>
Nils Gustaf LUST
Födelseåret osäkert. Inflyttad från Bergatorp 1836. GM -63: "Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbeytg. Anmäles till underhåll på expektans. Tjänt väl." Erhöll underhåll 1866.
>
Oluf FRESTARE
GM -15: "Kasseras emedan han är nästan blind."
>
Pehr LUNDBERG
Svart Halsduk och Värja bortkommit under hans sjukdom.
>
Pehr LUNDSTRÖM
>
Pehr LUNDSTRÖM
>