< Tillbaka <
Info om rote

Hjeltesta

Rotens nummer år 1686 — 112, år 1688 — 102, fr o m år 1710 — 107.

Rotens sammansättning år 1686:
Jeltesta — Bengt, 1 Mantal. Huvudrote.
Fröberga — Erich, 1/2 Mantal.
Miälkärr — Olof, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Jeltesta — Erik och Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Öhlsta — Lars och Pär, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Cavalleriet.
Miälkärr — Giertzen, 1/4 Mantal. Possessor: Infanteriet.

Roten anslagen till Trumslagarlön 1/1 1881 —

Torp

Torpnummer

SR-00-0107

Rote

Hjeltesta

Rotegård 1

Jeltesta

Andel 1

1

Rotegård 2

Öhlsta

Andel 2

1/2

Rotegård 3

Miälkärr

Andel 3

1/4

Socken

Lunda

Kompani

Livkompaniet

Soldater vid detta torp