< Tillbaka <
Info om rote

Älunda

Torp

Torpnummer

SR-00-1069

Rote

Älunda

Rotegård 1

Älunda

Mantal 1

1

Rotegård 2

Älunda

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Husby-Rekarne

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1183 och from år 1710 — 1069

Rotens sammansättning år 1686:
Älunda — Olof Olofsson 1 Mantal. Huvudrote
Älunda — Erich Olsson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Chal. Kruus

Rotens sammansättning år 1728:
Älunda — Pähr 1/2 Mtl, står för 1 Mtl. Huvudrote. Possessor: Kronan behållen
Älunda — Anders 1/2 Mtl. står för 1 Mtl. Hjälprote. Possessor: Capellans boställe

ST revs 1981.

Soldater vid detta torp

Anders Alfred FRITZ
>
Anders FRISK
Tillhör ev rote nr 1070. Utflyttad till Fors 1812.
>
Anders LUND
Har sig inställt, men befanns för svag 1718. Ev samme soldat som SR-00-1069-1718 Anders Lundberg.
>
Anders LUNDBERG
1718-08-20 Absens. Ev samme soldat som SR-00-1069-1718 Anders Lund.
>
Axel Alfred FRITZ
>
Claes Bernhard BORG
Inflyttad från Norrköping.
>
Erik ELG
Inflyttad från Ärlunda 1807. "Vistades i hemorten 1809-07-25."
>
Halfvar LUNDBERG
GM -28: Kasseras för sjukdom.
>
Johan Olof ELG
Inflyttad från Klosters sn. Till Sveaborg 1789. I tjänst 1802. Kvar 1809; inhyst?
>
Johan ÄRL
Inflyttad från Ärla 1831. 1836 bortkommenderad. GM -59: begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl.
>
Lars LINDBERG
1763 och 1768 sjuk i Kvarteret. 1788 sjuk hemma enligt attest. KM -88: Tjänt länge och väl, deltagit i Actionen i Pommern och Finland. Nu orkeslös. Får avsked med underhåll.
>
Nils RETTARE
Pajråck är bortkastad och Piquen är sönderskjuten i slaget vid Helsingborg 1710-02-28.
>
Olof KRUT
Inflyttad från Årby (dräng) 1815. Anmäld för liderlighet. GM -30: kasseras för incorrigabel liderlighet. Utflyttad 1830.
>
Oluf LINDBÄRG
Var i tjänst 1739.
>
Oluf LUNDBÄRG
Furirskytt 1718.
>
Pehr LUNDBERG
1719 = 1053. Får avsked för gårdsbruk. Får utbyta sig mot ovan.
>
Per FRISK
Tillhör ev rote nr 1070. Inflyttad från Näshulta ev 1812.
>
Per Gustaf ÄRL
Underhåll 1890.
>
Pähr PÄHRSSON
Inskriven, är åboe å denna rote, visiterad och approberad, men som han har gårdsbruk tillåtes att utbyta sig emot en god karl 1718.
>
Staphan OLOFSSON
1688 till band och Krutmått 6 ... ??
>