< Tillbaka <
Info om rote

Önsta

Torp

Torpnummer

SR-00-1068

Rote

Önsta

Rotegård 1

Önsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Blomäng

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Skougztorp

Mantal 3

1/2

Socken

Husby-Rekarne

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1177 och from år 1710 — 1068

Rotens sammansättning år 1686:
Önsta — Änkan 1 Mantal. Huvudrote
Blomäng — Anders 1/4 Mantal. Hjälprote
Skougztorp — Herr Johan Lohe 1/2 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Önsta — Joachim Nordman 1 Mantal. Huvudrote
Blomäng — Nils 1/4 Mantal. Hjälprote
Skougztorp — Fru Anna Lohe 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Kronan behållne

Roten anslagen till Trumslagarlön 1834 jml 1833 års lönestat

Soldater vid detta torp