< Tillbaka <
Info om rote

Husby

Torp

Torpnummer

SR-00-1067

Rote

Husby

Rotegård 1

Husby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Husby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Husby

Mantal 3

1/2

Socken

Husby-Rekarne

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1176, år 1688 — 1175 och from år 1710 — 1067

Rotens sammansättning år 1686:
Huseby — Måns Olofsson 1/2 Mantal. Huvudrote
Huseby — Joen Olofsson 1/2 Mantal. Hjälprote
Huseby — Lars Persson 1/2 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Husby — Pehr, Lars 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: LandsStaten
Husby — Olof 1/2 Mantal. Hjälprote
Husby — Reg.skrivare Raam 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållne

Roten vacant 1743-09-03 — 1749-05-18

Soldater vid detta torp