< Tillbaka <
Info om rote

Hållsta

Torp

Torpnummer

SR-00-1063

Rote

Hållsta

Rotegård 1

Håhlsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Öckna

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Hässeltorp

Mantal 3

1/4

Socken

Husby-Rekarne

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1175, år 1688 — 1174 och from år 1710 — 1063.

Rotens sammansättning år 1686:
Håhlsta — Anders och Joen 1 Mantal. Huvudrote
Öckna — Anders Persson 1/2 Mantal. Hjälprote
Hässeltorp — Olof Andersson 1/4 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Håhlsta — Kyrkoherde Hiortsberg 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet
Öckna — Pär och Änkan 1/2 Mantal. Hjälprote
Hässeltorp — Cappelan Elg 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Soldater vid detta torp

Anders DUFWA
1728 sjuk hemma. Var i tjänst 1739.
>
Anders HÖK
Inflyttad 1790. GM -02: sjuk på sjukhus. Svullnad i handleden, obotligt, får avsked. Utflyttad till Finnslätten 1803, där han avlider 1804.
>
Anders PERSSON
-88 betalt 6 uf ??
>
Carl Anders HÄCK
Underhåll 1885.
>
Eric HÖK
Inflyttad från Julita 1803. GM -17: får avsked på egen och rotens begäran. Utflyttad till Transätter. Fånge i Ryssland. "Var i hemorten 1809-07-25." 1835-04-07 tilldelad belöning ur Welanderska fonden med 10 Ri [...]
>
Erich DUFWA
GM -44: för liten, fyller intet monderingen, kan intet approberas.
>
Gustav Justus ÅKERLUND
Utflyttad till Hagby ålderdomshem. Pension 1922-05-01 36:- år 1923-10-01 61:- år 1933-10-01 100:- år 1940-10-01 250:- år
>
Johan August MALMQVIST
Inflyttad 1885-10-24.
>
Johan DUFWA
Pajråck bortkastad i slaget vid Helsingborg 1710-02-28.
>
Johan HÅLL
Inflyttad från Näshulta 1813. Interimsavsked, utflyttad till Vaxholm 1822.
>
Julius MOLANDER
>
Lars HÅLLBERG
Ankom Pommern från Sverige 1761-10-19. Kommenderad i Stralsund. GM -83: gammal, bräcklig och sjuklig, bevistat Pommerska Kriget, begär och får avsked, tjänt väl.
>
Nils DUFWA
>
Olof HÄCK
Inflyttad från Räffla 1822. Befordrad till Corporal 1836-01-30. I tjänst 1840.
>
Oluf DUFWA
Fått Gehäng 1716 = 1057. Död under Lt Schnells commando.
>
Pehr HÄLLBERG
GM -59: avsänd sjuk 1758-07-04 ifrån vilket sedemera ingen underrättelse om honom erhållit. Bör om Hällberg närmare säker underrättelse skaffa.
>
Swen HÖK
Inflyttad från Ärla 1788. -89 till Sveaborg.
>