< Tillbaka <
Info om rote

Tandla

Torp

Torpnummer

SR-00-1062

Rote

Tandla

Rotegård 1

Tandhela

Mantal 1

1

Rotegård 2

Tandhela

Mantal 2

1

Socken

Husby-Rekarne

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1185 och fr o m 1710 — 1062

Rotens sammansättning år 1686:
Tandhela — Olof Andersson 1 Mantal. Huvudrote
Tandhela — Bengt Persson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Gustaf Sparre

Rotens sammansättning år 1728:
Tandhela – Bengt pch Pähr 1/2 mtl, står för 1 mtl. Huvudrote
Tandhela — Bengt Larsson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Fru Anna Lohe

Roten vacant 1744-10-11 — 1747-05-18

Soldater vid detta torp