< Tillbaka <
Info om rote

Tandla

Rotens nummer är år 1686 — 1174, år 1688 — 1173 och from år 1710 — 1061.

Rotens sammansättning år 1686:
Tandehla — Lars Jonsson 1 Mantal. Huvudrote
Tandersten — Niels Larsson 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Tandla — Erick 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Anna Lohe
Tandersten — Pähr och Olof 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Pehr Sparres arvingar

“Igenom Wådeld torpet opbrändt 26. aug 1726.”
Genom denna brand förstördes Musqvet med Kratz, Bajonett, Wärja, Granadeurs- och Bantlers-Taska.

Torp

Torpnummer

SR-00-1061

Rote

Tandla

Rotegård 1

Tandla

Andel 1

1

Rotegård 2

Tandersten

Andel 2

1

Socken

Husby-Rekarne

Kompani

Öster Rekarne kompani

Soldater vid detta torp