< Tillbaka <
Info om rote

Tandla

Rotens nummer är år 1686 — 1186 och from år 1710 — 1060

Rotens sammansättning år 1686:
Tandehla — Per Nilsson 1 Mantal. Huvudrote
Tandehla — Lars Persson 1 Mantal. Hjälprote
Hatran i Fors sn — Joen 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gustaf Sparre

Rotens sammansättning år 1728:
Tandla — Pehr och Olof 1 Mantal. Huvudrote
Tandla — Änkan 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Anna Lohe
Hattran — Pär, Fors 1/2 Mantal. Hjälprote. Giöran Fleming

Torp

Torpnummer

SR-00-1060

Rote

Tandla

Rotegård 1

Tandla

Andel 1

1

Rotegård 2

Tandla

Andel 2

1

Rotegård 3

Hattran

Andel 3

1/2

Socken

Husby-Rekarne

Kompani

Öster Rekarne kompani

Soldater vid detta torp