< Tillbaka <
Info om rote

Grishyttan

Torp

Torpnummer

SR-00-0106

Rote

Grishyttan

Rotegård 1

Grijshyttan

Mantal 1

1

Rotegård 2

Fränkhyttan

Mantal 2

1

Rotegård 3

Stenshult

Mantal 3

1/2

Rotegård 4

Solfwetorp

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Hytteng

Mantal 5

1/4

Rotegård 6

Pangpetorp

Mantal 6

1/8

Socken

Tunaberg

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 119, år 1688 — 109, fr o m år 1710 — 106.

Rotens sammansättning år 1686:
Grijshyttan — 1 Mantal. Huvudrote.
Fränkhyttan — 1 Mantal.
Stenshult — 1/2 Mantal.
Solfwetorp — 1/4 Mantal.
Hytteng — 1/4 Mantal.
Pungetorp — 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gillis de Beche.
Ant 1686: “Absens, dessa hemman äro alle under bruket afhysta. Ägare Gillis de Besche.
Efter som dhe hehle och halfwe Hemman uthi dhenna Rothe äre aldeles afhysta och dheras Åkrar och Engiar Brukas till Styckebruket, Näfweqwarns wattudammar, att dhe således omöjeligen kunna ståå för sigh uthi Rothe så på dhet Kongl. Maij:t må Lyckwäll Hafwa af dhem någon Tienst i detta Måhlet anslåes dher alla tilhopa att Prästera Een Knecht”.

Rotens sammansättning år 1728:
Grijshyttan — Herr de Beche, 1 Mantal. Huvudrote.
Fränkhyttan — Per och Anders, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Herr de Besche i underpant.
Stenshult — Öde, 1/2 Mantal. Possessor: Cavalleriet.
Solfwetorp — Öde, 1/4 Mantal. Possessor: Infanteriet.
Hytteng — Öde, 1/4 Mantal. Possessor: Lands Staten.
Pangpetorp — Öde, 1/8 Mantal. Possessor: Herr de Besche i underpant.

Roten anslagen till underofficers lön 30/9 1822 — 1/9 1826.

Soldater vid detta torp

Anders GRILL
1817 kommenderad till Södertälje. Avförd ur regementets rullor för vanfrejd.
>
Anders GRISFELT
GM-28 har fallandesjukan, får avsked. Musqveten sönderskjuten vid Stäket 13/8 1719. Vacant. Dito -33.
>
Anders Magnus LINDBLAD
29/6 1853 Förordnad till Furir vid regementet.
>
August Alexander DAHLBOM
5/7 1873 befordrad till Furir vid Gripsholms kompani.
>
August Edvard WAHLBERG
30/5 1882 förordnad till volontärkorpral vid Öster-Rekarne kompani med nr 1215.
>
August Konrad FALKENBERG
15/11 1878 i Nåder utnämnd till Underlöjtnant utan lön och placerad på kompaniet. Friherre.
>
Bengt SWENSSON
"Legd af Niels Persson".
>
Carl Edvard Wilhelm HAHR
>
Carl GRIBERG
I tjänst -89.
>
Carl Gustaf SNÄLL
>
Carl Otto von EHRENHIEM
29/6 1861 Förordnad till Furir vid Livkompaniet.
>
Eric GRISBERG
GM-63 Klagar över ryggvärk. Oduglig. Begär och får avsked. Vakant.
>
Eric TRYGG
>
Erik Christian JANSSON
>
Fredrik Ferdinand BÄCKGREN
>
Georg Stellan MÖRNER
Greve. 11/3 1850 Förordnad till Furir vid regementet.
>
GRÖNQVIST
>
Ingvald GRISFELT
>
Johan August BOVIN
>
Johan August LARSSON
>
Johan BÅNG
Ev son till soldat Anders Bång. GM-55 begär och får tillgodoräkna 9 år som han tjänat vid musiken. 29/10 1855 Constituerad till Furir vid Strengnäs kompani.
>
Johan Herman MÖLLER
>
Johan Petter LINDER
Vid GM-35 sjuk å Nyköpings lasarett. Avförd ur regementets rullor för stöld.
>
Johan Petter SCHAGERSTRÖM
7/7 1866 Förordnad till Furir utan lön vid regementet.
>
Johan Wilhelm HOLM
>
Jonas GRIBERG
1802 kommenderad till Stockholm.
>
Niels PERSSON
>
Nils GRISBERG
Kommenderad på Fregatten Drottningeholm 1739.
>
Olof GRISFÄLT
GM-10 Sjuk. Grå råcken bortstulen i sjukdomen.
>
Pehr Gustaf TACKT
>
Per GRISFELT
Ny utr 1718 = nr 58. Fattas musqvet, bajonett, värja, gren.-taska, bantlerrem, musqvetrem, kruthorn, smörjhorn, fängnålar, hatt, skinnväst, skinnbyxor, handskar, gehäng med selja. Svarta halsdukar, strumpor och sko [...]
>
Reinhold Wilhelm WESTBAUM
>
Sven FAGERQVIST
Född i Hälsingland. GM-83 Liderlig. Oduglig till Kronans tjänst. Kasseras.
>
Swen GRISBERG
GM-57 har fallandesoten. Kasseras.
>