< Tillbaka <
Info om rote

Österby

Torp

Torpnummer

SR-00-1058

Rote

Österby

Rotegård 1

Österby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Udden

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Qwarntorp

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Rökiärr

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Slaksjö

Mantal 5

1/8

Socken

Näshulta

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1054, fr o m år 1710 — 1058.

Rotens sammansättning år 1686:
Österby — Erich Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Edden — Erich Knutzon, 1/4 Mantal.
Qwarntorp — Olof Michelson, 1/4 Mantal.
Spetteby — Jöns Olofsson, 1/8 Mantal.
Rökier — Erich Erichson, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Knuth Kurck.

Rotens sammansättning år 1728:
Österby — Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gabriel Gyllengrip.
Udden — Jöns, 1/4 Mantal. Possessor: Sten Arfwidson.
Qwarntorp — Olof, 1/8 Mantal står för 1/4 Mantal. Possessor: Gabriel Gyllengrip.
Rökiärr — Olof Dalman, 1/8 Mantal. Possessor: Sten Arfwidson.
Speteby, som här varit indelt för 1/8 Mantal (Possessor: Sten Arfwidson),
finnes nu efter undersökningen i Kompaniet år 1718 ej i roten, utan i stället:
Slaksjö — Bengt, 1/8 Mantal. Possessor: Gabriel Gyllengrip.

Soldater vid detta torp

Anders FALCK
GM-44 Approberas och transport till 1089, vilken rote denne karl anskaffat. Roten ersatt med Int.Rustm. Zetterström, som varit volontär vid Oppunda Comp nr 4483, kommenderas han vid denna Rote njuta lönen och hemkalle [...]
>
Anders FALCK
Var i tjänst 1739. (GM 16/9 1719 = nr 1076. Fel nr? Finns inget ant där).
>
Anders ÖSTLING
Inflyttad fr Husby 1843. GM-69 Begär och får avsked. Underhåll på expektans. Tjänt väl.
>
Claes DITLOFSON
GM-90 Avsked.
>
Erick FALCK
Var nyinskriven Tråssdräng för 3:e Tältlaget med namnet Holsten då han här insattes. Skjortor, svarta halsdukar och piquen förkomna i dess sjukdom.
>
Erick FALCK
Avancerat till Furirskytt juni 1718.
>
Gustaf Edvard STRAND
Född i Mo ST. Avsked på egen begäran. Tjänt utmärkt väl.
>
Hans ÖSTLING
Anställd 21/3 1789 eller 14/6 1788? 1789 till Sveaborg. 1802 till Haga. Medalj för tapperhet i fält 1788-89 års krig. Var i hemorten 25/7 1809.
>
Karl Fredrik ÖSTLUND
Född å Krambols bruk, V. Vingåker.
>
Lars FALCK
GM-18 Den uppviste karlen för ung, sättes till Tråssdräng. (Men han var ju 20 år!).
>
Olof FALCK
>
Pehr ÖSTERGREN
KM-88 Gammal, sjuklig och förfallen. Tjänat i Pommerska kriget. Begär och får avsked med underhåll.
>
Peter ZETTERSTRÖM
Var volontär vid 448 och uppflyttad till Rustm.indelning 29/11 1746.
>
Peter ÖSTLING
GM-42 Såsom sjuklig och till krigstjänst oduglig anhåller om avsked med anmälan till underhåll samt får räkna de 2 år han såsom Förstärkningskarl tjänat. Bevistat 1813-14 års krig. Tjänt väl.
>