< Tillbaka <
Info om rote

Åstorp Lövhult

Torp

Torpnamn

Lövhult

Torpnummer

SR-00-1052

Rote

Åstorp

Rotegård 1

Åtorp

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Knutstorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Wisund

Mantal 3

1/2

Socken

Näshulta

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1052, vilket därefter bibehölls.

Rotens sammansättning år 1686:
Åtorp — Niels, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Knuztorp — Lars Bengtzon, 1/2 Mantal.
Wijsundh — Per Nilson, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gustaf Rosenhane.

Rotens sammansättning år 1728:
Åtorp — Erich, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Knutstorp — Olof, 1/2 Mantal.
Wisund — Anders, 1/8 Mantal, står för 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Bengt Horn.

Roten vacant till Statsverket 10/12 1795 — 27/1 1804.

Torpet heter Lövhult. Areal 39 har, varav 9 åker. Manbyggnaden uppfördes i slutet av 1800-talet, ombyggdes 1923, moderniserades 1947, innehåller 4 rum och kök.

Soldater vid detta torp