< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-1049

Rote

Kopparhaga

Rotegård 1

Kopparhaga

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Sohlbro Med Startorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Långsjön

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Kamtorp

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Nygärde

Mantal 5

1/2

Rotegård 6

Wik

Socken

Taxinge

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 595, år 1688 — 1025 och from år 1710 — 1049.

Rotens sammansättning år 1686:
Kopparhagen — Adam och Wijk 1/4 Mantal. Huvudrote
Söhlbro med Startorp — 1/4 Mantal. Hjälprote
Långsjön — 1/4 Mantal. Hjälprote
Kamtorp — 1/4 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Kopparhaga — Erik 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Donerat på livstid fru Fletwod
Sohlbro med Startorp, ett skattetorp — 1/4 Mantal. Hjälprote
Långsjön — Lars 1/4 Mantal. Hjälprote
Kamtorp — Erick 1/4 Mantal. Hjälprote
Nygärde — Nils, oskatte, står för 1/2 Mantal. Possessor för samtliga: Kronan behållet.

Vid undersökningen i Compagniet år 1728 finnes ännu i denna rote till hjälp: Wik.

Soldater vid detta torp

Albert Gotthard SUND
Interimsavsked.
>
Anders HAG
GM -26: Får tillgodoräkna sina tjänsteår som Förstärkningskarl. GM -30: Ofärdig i vänster axel. Begär och får avsked med anmälan till underhåll. Bevistat 1813-14 års fälttåg. Deltagit i stormningen av Le [...]
>
Anders MODIG
GM -78: har svindel, avsked och anmäles till en nådegåva efter han ej kan få underhåll men vid branden i Stockholm skadad i huvudet av en tegelsten.
>
Axel Fredrik SUND
>
Carl Axel LINDELL
GM -79: Ställes på 9 månaders förbättring för sjuklighet (kronisk ledgångsreumatism samt organiskt hjärtfel). Interimsavsked. Underhåll 1886.
>
Eric Olof HAG
>
Erik Wilhelm SVÄRD
Utnämnd till Vice-Korp. 1896-03-30. Kompo 1911-02-03: ... 3:0. Såsom befäl för "Tillsyn- och Handr.avd" å Malma hed 1911-03-01 -- 1911-04-01 har krp 1049 Svärd beordrats, vilken Krp direkt härifrån redan ärhål [...]
>
Jacob FINKE
1686 "Jefwedson" (?). Lejd av företrädaren, men om Jacob rymmer så stånde Olof Larsson själv.
>
Johan EENBOHM
-18: Krut- och Smörjhorn sedan sista GM. -19: Ej fått Kappa. Svarta Halsduken, Gula Strumpor, Skospännen, Fängnålar i sjukkvarteret borta. Död på Dals land.
>
Johan ENBOM
GM -28: Har gårdsbruk, begär och får utbyta sig emot Jon Andersson.
>
Johan MODIG
>
Jon MODIG
- 28: God och gillas. (kan vara denne som är i tjänst 1739 och heter då Jöns)
>
Matts MODIG
>
Matz ENBOM
>
Olof LARSSON
Är murmästare under "Grimsholms Slått."
>
Pehr KOPPAR
>
Pehr KOPPAR
1789 sjuk.
>
Peter KOPPAR
1793 sjuk hemma. 1802 till Stockholm.
>
Petter ENBOM
Antagen i Strängnäs.
>
Segfred MODIG
>