< Tillbaka <
Info om rote

Finkarby

Rotens nummer är år 1686 — 597, år 1688 — 1028 och from 1710 — 1048.

Rotens sammansättning år 1686:
Finkarby — Enkian 1/2 Mantal. Huvudrote
Finkarby — Lars 1/2 Mantal. Hjälprote
Orrhammar — Enkian ? Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Finkarby — Olof 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Slotts-Staten
Finkarby — Erik 1/2 Mantal. Hjälprote
Orrhammar — Pehr till hjälp. Possessor för båda: Kronan behållet

Torp

Torpnummer

SR-00-1048

Rote

Finkarby

Rotegård 1

Finkarby

Andel 1

1/2

Rotegård 2

Finkarby

Andel 2

1/2

Rotegård 3

Orrhammar

Andel 3

?

Socken

Taxinge

Kompani

Gripsholms kompani

Soldater vid detta torp