< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Björkudden

Torpnummer

SR-00-1047

Rote

Åby

Rotegård 1

Åby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Qwarnegården

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Loppetorp

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Kieltorp

Mantal 4

1/8

Socken

Taxinge

Kompani

Gripsholms kompani

Roten tillhör Taxinge sn. Soldattorpet ligger på Hästnäs mark i Kärnbo sn.

Rotens nummer är år 1686 — 596, år 1688 — 1027 och from år 1710 — 1047.

Rotens sammansättning år 1686:
Åby — 1/2 Mantal. Huvudrote
Qwarnegården — 1/2 Mantal. Hjälprote
Loppetorp och Kieltorp — 1/4 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Åby — Erik 1/2 Mantal. Huvudrote
Qwarnegården — Jan 1/2 Mantal. Hjälprote
Loppetorp 1/8 Mantal och Kieltorp 1/8 Mantal. Hjälprotar
Hästnäs — Lars Holm 1/2 Mantal. Possessor för samtliga: Kronan behållet

(Källtorp är enligt jordaboken detsamma som Lindkälla. Enligt Kongl. Kammar Collegi utslag 1844-05-13 är Roteringen flyttad från 1/2 mtl Qwarngården till 1/2 mtl Krogsta och Ullaberg i Thoresund.);

ST döptes 1910 till Björkudden.
1910-11-01 inflyttade fiskaren Johan Alfred Andersson.

Soldater vid detta torp

Anders Gustaf ÅMAN
Avsked på grund av sjuklighet (kronisk lungkatarr). Tjänt utmärkt väl
>
Anders STRÅHLE
Avsked vid GM -90.
>
Anders STRÅHLE
Enligt Gm 1690, casserad för oduglighet.
>
Anders STRÅLE
Blev fånge vid Tönningen, återkom 17191127, fick då ej sin ordinarie roteplats, utan flyttades till SR-00-0949 Broby i Åkers sn. Var kvar där till 1730 då han avled. Deltog i striderna vid Skåne 1710 och stride [...]
>
Carl Olof ÅHL
Har tidigare varit "Wargeringskarl".
>
Erich ANDERSSON
Enligt GM 1688. "Denne Rotens kneckt är för ung, casseras. Roten skaffe en bättre. "Denne Rotens Kneckt Erich Andersson är för ungh, casseras. Roten skaffe en Bättre."
>
Jacob QVARNBERG
Utsågs 1789 till "Jägare" och var troligen i tjänst 1802. Författarna är osäker på GM-rullan, eftersom det finns ytterligare en soldat införd på roten. Johan Hurtig anställd 17880614, något är fel enligt för [...]
>
Jacob STRÅLE
Var oduglig och blev casserad. "Af Roten instelt i Anders Stråhles stelle som war aldeles odugelig och Casserad blef."
>
Johan HURTIG
Är troligen nr 996 Hunsta, Toresund.
>
Johan SIK
Avfördes ur rullorna med rotens medgivande 1859-06-15 såsom liderlig. Utdrag ur Gripsholms kompanis straffrulla. 1047 JOHAN SIK Aug 1844 8 dagars arrest för fylleri Jan 1848 8 dagars mörk arrest för fyl [...]
>
Johan STRÅHLE
>
Johan STRÅHLE
Befordrades till "Furir-skytt" 17180822 och blev därmed avförd från roten. Följde Kvartermästarna och/ eller Furirerna med uppgift att deltaga i rekonocering av läger och kvarter. Är satt till Furirskytt.
>
Jöns / Jonas ÅBERG
Kommenderad 1741 på Galär-Esquadern. 1758 ligger han sjuk. 1760-62 kommenderad vid "Artilleri- Parken". Bevistat Finska och Pommerska Campangerna. Skickat sig väl i tjänsten. Vid GM 22/9 1768 antecknat: "Avsked [...]
>
Lars ÅHL
1817 kommenderad till Södertälje. GM -39: styrker sig som f.d. Förstärkningskarl i 2 år och får räkna dessa. GM -42: på anmälan av kompanibefälhavaren erhåller avsked med anmälan till underhåll. Är enlig [...]
>
Lars ÅHL
Varit "förstärkningskarl i 2 år före ordn.anställning. Kommenderad 1817 till Södertälje för kanalgrävning. Bevistat fälttågen 1813-14. Vid GM 18420614 erhöll han avsked som oduglig till krigstjänst. Anmä [...]
>
Per Gustaf ÅMAN
Rotens sista soldat. Var "Gevärshantverkarsoldat". Erhöll underhåll från 1/3 1910 med 36:-/år summan höjdes 1916 till 61:- 1926 till 100:- 1935 till 200 :-/år.
>