< Tillbaka <
Info om rote

Hammarby

Torp

Torpnummer

SR-00-1046

Rote

Hammarby

Rotegård 1

Hammarby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Nötsta

Mantal 2

1

Socken

Överenhörna

Kompani

Gripsholms kompani

Torpets belägenhet ej helt bekräftat.
Rotens nummer är år 1686 — 574, år 1688 — 1045 och from år 1710 — 1046.

Rotens sammansättning år 1686:
Hammarby — Erich 1 Mantal. Huvudrote.
Nötsta — Anders 1 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Hammarby –Anders 1 Mantal. Huvudote.
Nötsta — Jan och Anders 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda Carl Hindrich Wattrang.

Soldater vid detta torp