< Tillbaka <
Info om rote

Kellne

Torp

Torpnummer

SR-00-1045

Rote

Kellne

Rotegård 1

Kiälfwe

Mantal 1

½

Rotegård 2

Sandtorp

Mantal 2

½

Rotegård 3

Gransta

Mantal 3

½

Socken

Överenhörna

Kompani

Gripsholms kompani

Torpets belägenhet ej helt bekräftad.
Rotens nummer är år 1686 — 547, år 1688 — 1044 och from år 1710 –1045.

Rotens sammansättning år 1686:
Kiellarö — Stallm. Antonius 1/2 Mantal. Huvudrote
Sandtorp — Carl 1/2 Mantal. Hjälprote Duflöth — Erich 1/4 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Kiälfwe — Herr Dahlius 1/2 mtl. Huvudrote
Sandtorp — Enhörning 1/2 mtl.Hjälprote. Possessor för båda: C. H. Wattrang
Gransta — Olof 1/2 mtl. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet

(Kallas 1740 “Gransta Rote”).

Soldater vid detta torp