< Tillbaka <
Info om rote

Skälsta

Torp

Torpnummer

SR-00-1043

Rote

Skälsta

Rotegård 1

Skiällesta,

Mantal 1

1

Rotegård 2

Skiällesta

Mantal 2

1

Rotegård 3

Sätra

Mantal 3

1/4

Socken

Överenhörna

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 579, år 1688 — 1050 och from 1710 — 1043.

Rotens sammansättning år 1686:
Skiälsta — Per Månsson 1 Mantal. Huvudrote
Skiälsta — Stephan 1 Mantal. Hjälprote Sätra — Per 1/4 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Skiällesta — Johan 1 Mantal. Huvudrote Skiällesta — Måns 1 Mantal. Hjälprote
Sätra — Erich 1/4 Mantal. Hjälprote.
Possessor för samtliga: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp