< Tillbaka <
Info om rote

Juresta

Rotens nummer är år 1686 — 575, år 1688 — 1046 och from år 1710 — 1040.

Rotens sammansättning år 1686:
Jursta — Lars Andersson 1 mantal Huvudrote
Jursta — Hans 1 mantal Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Jursta — Hans och Erich
Jursta — Matz 3/4 mtl, står för 1 mtl. Possessor för båda: Carl Hindric Wattrang.

Torp

Torpnummer

SR-00-1040

Rote

Juresta

Rotegård 1

Jursta

Andel 1

1

Rotegård 2

Jursta

Andel 2

1

Socken

Överenhörna

Kompani

Gripsholms kompani

Soldater vid detta torp