< Tillbaka <
Info om rote

Stora Uttervik

Torp

Torpnummer

SR-00-0104

Rote

Stora Uttervik

Rotegård 1

Utterwyk

Mantal 1

1

Socken

Tunaberg

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 117, år 1688 — 107, fr o m år 1710 — 104.

Rotegård år 1686:
Utterwyk — Gillis de Besche, 1 Mantal. “Utterwyk hafwer sig påtagit att hålla Kneckt”. Kongl. Majts Brev.

Rotegård år 1728:
Se år 1686. Possessor: Fru Stina Berckner.

Roten ev anslagen till en Rustm J.A. Kidsner ? — 29/12 1815.

Roten vacant till volontärers lön 25/6 1849 — 23/7 1872.

Soldater vid detta torp

Anders SUNDMAN
1741 kommenderad på Galéer-Esquadern. Tidigare dragon vid Uplands Dragon Regemente.
>
Anders UTTER
GM-10 sjuk. Kammen borta i hans sjukdom.
>
Axel SANTESSON
GM-48 avpolleterad till Länslasarettet. 25/6 1849 Förordnad till Furir vid regementet med 1:te Furirs lön vid kompaniet.
>
Carl Fredric CARLSSON
26/4 1842 Befordrad till 2:dre Furir vid kompaniet.
>
Carl Oscar ANDERSSON
1876 kommenderad till Carlsborg. 30/9 s.å. befordrad till Sergeant av 2:dra klass och placerad på Öster Rekarne kompani.
>
Eric KLANG
GM-39 Begär och får avsked med anmälan till underhåll. Har bevistat 1808-14 i Tyskland, Norge och Westerbotten. Tjänt utmärkt väl. Kyrkvaktare.
>
Eric NYBERG
Corporal 29/12 1806. Medalj för tapperhet i fält - Keltis baracker 1790. Bevistade 1805-1807 samt 1808 (-09?) års krig. Död på Åland 21/12 1801 eller jan 1809 efterlämnande änka och tre barn.
>
Ernst Herman SANDBERG
>
Frans Theodor ÖBERG
>
Fredrich HAMAN
Född i Finland. Var korpral å 101 men degraderad och hit tp. Avlevererad att gå över till sin fädernesort Finland.
>
Gustaf August LUNDBERG
30/4 1846 Befordrad till 2:dre Furirs lön vid Gripsholms kompani.
>
Hjalmar Axel Herman EGERSTRÖM
Hittransporterad.
>
Jacob BURMAN
>
Jonas UTTER
>
Jonas UTTERBERG
GM-89 enligt Fältskärs attest oduglig till tjänstgöring som soldat, men kan ännu göra tjänst vid trossen. Står kvar tills vidare. Fick 1783 byta namn från Utter till Utterberg.
>
Niels BÅNG
>
Nils UTTER
Ny utr = nr 51. GM-18 Karlen för liten. Sättes till tråssdräng.
>
Olof SUNDMAN
Har också uppgift om födelseår 1728. GM-68 Har bråck. Får avsked.
>
Thomas Peter Erland von PLOMGREN
>
Wilhelm August HERMELIN
15/11 1878 i Nåder befordrad till underlöjtnant utan lön och placerad på kompaniet. Friherre.
>